تیتانیوم آلما با 15 سال سابقه در زمینه فروش تجهیزات لیزر موهای زائد با خدمات پس از فروش جز بهترین شرکت های ارائه دهندهدستگاه لیزر در ایران میباشد .برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

مشاوران بخش فروش:

سرکار خانـم عابـدینـی 8253 343 0912

آقـای مهنـدس سـایـلـه9361 778 0912